Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa s urychleným odtokem jsou pro potřeby obsahu Povodňového plánu charakterizována jako místa ohrožená bleskovou povodní. Jedná se zejména o svažité pozemky nad ohroženými objekty. Nebezpečí přívalových povodní spočívá jednak v zaplavení objektů a ploch, zanesením těchto míst sedimenty a dále také vnesení sedimentů do koryt vodních toků a tím i zvýšení nebezpečí v případě dalších typů povodní. Data jsou získána jednak z místního šetření od pověřených osob a dále z grafické vrstvy v rámci dpp ČR „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Vrané nad Vltavou

 


hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Dravkov

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 13.07.2021
 

Soubor: b_druhy_privalove.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021