Ohrožující objekty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Ohrožující objekty

Ohrožující objekty jsou objekty ležící v záplavovém území a zároveň jsou zdrojem nebezpečných látek. Jedná zejména o čistírny odpadních vod, průmyslové areály, čerpací stanice.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro území obce: Vrané nad Vltavou

hmtoggle_arrow1Přehled ohrožujících objektů

 

 


tok: Vltava 10100001

hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Areál bývalé papírny - sklady, kavárna
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: ČOV
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Klimaservis Sůva, spol. s r.o. - provozovna Vrané nad Vltavou
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Megafyt Pharma, spol. s r.o.

 

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 13.07.2021
 

Soubor: b_druhy_ohrozujici.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožující objekty

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021