Hlásné profily a jejich kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlásné profily a jejich kategorie

Kategorie hlásných profilů

Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic. Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A, B, C.

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“, který je tvořen vybranými limnigrafy, vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ a vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p.

Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí.

Doplňkové hlásné profily kategorie B doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ nebo správce povodí, ostatní provozují místně příslušná města,

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho provozovatel. Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Téměř všechny hlásné profily kategorie A a B jsou vybaveny automatickým přenosem dat. Nově instalované profily C mají zpravidla také online měření hladiny.

Před vyhlášením stupňů povodňové aktivity na základě online měření z hlásných profilů je nutné se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tu podle možnosti odstranit.

Aktuální stavy: hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Vrané nad Vltavou

hmtoggle_arrow1Přehled hlásných profilů

 

 


hmtoggle_arrow1Vltava: ř. km 91,6: A: VD Slapy
hmtoggle_arrow1Vltava: ř. km 84,45: C: odtok VD Štěchovice (Vltava)
hmtoggle_arrow1Vltava: ř. km 78,1: C: Davle (Vltava)
hmtoggle_arrow1Vltava: ř. km 71,4: A: VD Vrané
hmtoggle_arrow1Vltava: ř. km 71,4: C: VD Vrané - Praha

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
 

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 13.07.2021
 

Soubor: b_hlas_pr.htm


Věcná část > Hlásné profily a jejich kategorie

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021