Srážkoměrné stanice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, nebo v oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba:

Srážkoměrné stanice ČHMÚ

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

Srážkoměrné stanice Povodí Vltavy, státní podnik

případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Vrané nad Vltavou

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 

 


hmtoggle_arrow1Davle
hmtoggle_arrow1VD Slapy

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 13.07.2021
 

Soubor: b_hps_srazkomery.htm


Věcná část > Srážkoměrné stanice

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021