Postupové doby

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Postupové doby

Postupovou dobou se rozumí čas, za který průtok z horního profilu doteče do dolního profilu. S využitím této doby můžeme odhadnout přibližný čas kulminace povodně. Při tom obecně platí, že:

se zvětšujícím se průtokem až do okamžiku, kdy dojde k vybřežení vody do inundace, se postupová doba zkracuje,

po vybřežení vody z koryta se postupová doba prodlužuje,

nejrychleji korytem postupuje „vlna“, při tzv. břehovém průtoku (plné koryto).

Postupová doba průtoků se může v rozsáhlých povodích značně lišit od „teoretických hodnot“ v závislosti na mnoha faktorech, z nichž nejvýznamnější je plošná a časová distribuce srážek. Při každé povodni je tedy nutné situaci neustále vyhodnocovat s využitím všech dostupných zdrojů informací (vývoj stavu na horních úsecích toku). Informace o postupových dobách se využívají u delších toků a to zejména při odhadu kulminace povodňových vln v jejich středních a dolních částech.

hmtoggle_arrow1Přehled postupových dob na tocích

 

 


hmtoggle_arrow1Vltava: Štěchovice – Vrané n.Vlt.: 0,5–1,5
hmtoggle_arrow1Vltava: Vrané n.Vlt. – Mělník: 8–28
hmtoggle_arrow1Vltava: Vrané n.Vlt. – Praha - Chuchle: 1–3,5
hmtoggle_arrow1Vltava: Vrané n.Vlt. – Vraňany: 8–17

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku a dále sestupně podle říčních kilometrů nebo názvu úseku, pokud nejsou říční kilometry uvedeny. Extrémně dlouhé postupové doby mohou být dosaženy při velkých průtocích.

 

Soubor: b_hps_postupove_doby.htm


Věcná část > Postupové doby

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021