Ohrožující objekty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Ohrožující objekty

Ohrožující objekty jsou objekty ležící v záplavovém území a zároveň jsou zdrojem nebezpečných látek. Jedná se zejména o čistírny odpadních vod, průmyslové areály, čerpací stanice.

 

 
Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 09.08.2021 pro tuto tabulku žádné údaje.
 

Soubor: b_druhy_ohrozujici.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožující objekty

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.2018, publikována: 09.08.2021