1. SPA – stav bdělosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stupně povodňové aktivity >

1. SPA – stav bdělosti

Při 1. SPA voda ještě zůstává v korytě, průtok však dosahuje nadprůměrných hodnot. 1. SPA signalizuje nebezpečí příchodu povodně a měl by sloužit jako signál k předběžné přípravě na povodeň, např. kontroly vodného toku, propustků atd.

Při tomto stupni zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Soubor: b_spa_1.htm


Věcná část > Stupně povodňové aktivity > 1. SPA – stav bdělosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.2018, publikována: 09.08.2021